ייעוץ עסקי לחברות MVP

ראיינת מועמד פוטנציאלי? יש לך אחריות כמעסיק!

כבעלי עסק, לא פעם אנו נדרשים לראיין מועמד פוטנציאלי למשרות שונות ומגוונות. כשהריאיון צולח ולשני הצדדים ברור כי המועמד התקבל, הרי שתוך מספר ימים מקבל המועמד הזמנה לראיון נוסף, או אפילו תשובה חיובית והזמנה לחתימה על הסכם העסקה.

אבל מה קורה כשזה לא המצב? כשהמועמד הפוטנציאלי שעומד מולכם אינו מתאים לתפקיד אותו אתם מעוניינים לאייש, וכי ככל הנראה אותו מועמד לא יוזמן על ידכם לראיון נוסף או שלא תהיה התקדמות משמעותית, אם בכלל, לאחר הריאיון?

ובכן, החל מיום 30.1.2015 חלה חובה על כל מעסיק (בכפוף לתנאים בחוק) למסור למועמד, אשר השתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב אודות התקדמות בהליכי המיון או אי קבלת המועמד הפוטנציאלי. כלומר, שהנך, כבעל עסק מחויב לעדכן את המועמד שרואיין או נבחן במשרדך, תוך 14 ימים מהיום שבו המשרה אוישה על ידי מועמד אחר.

מה אומר החוק לגבי מועמד פוטנציאלי לעבודה?

חוק הודעה חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014

מגדיר במדויק את התנאים להחלת החוק כך שנכון להיום על המעסיק להעסיק יותר מ-25 עובדים על המועמד לעבור ראיון או בחינת מיון. כמו כן, מדובר במשרה שעולה על שלושים ימים וכי אין מדובר במשרה מענף ההסעדה. ולכן, לדוגמה, אם פרסמתם משרה שאותה אתם מעוניינים לאייש בחברתכם, אך משך העבודה לא תעלה על שלושים ימים – הרי שאתה כמעסיק, לא מחויב, על פי חוק, להודיע בכתב לאותו מועמד אודות תוצאות הליך המיון לעבודה.

ראיינת מועמד פוטנציאלי? יש לך אחריות כמעסיק!
ראיינת מועמד פוטנציאלי? יש לך אחריות כמעסיק!

אולם, אין הדבר רלוונטי רק לעובד שלא התקבל לעבודה. יודגש, כי הודעה בכתב, בכל הנוגע להתקדמות בהליכי המיון אודות המועמד, תימסר גם היא בכתב, אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד הפוטנציאלי באותם הליכי מיון (ריאיון או בחינה).

ההודעה בכתב יכולה, כמובן, להימסר באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים כגון פקס, מסרון, אי-מייל וכדומה ועליה להכיל את הפרטים הבאים:

  • שם המעסיק ושם המועמד לעבודה
  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שערך את הריאיון, אם אינו המעסיק
  • התפקיד או המשרה שעבורה נערך הריאיון
  • שמו של השולח מטעם המעסיק ותפקידו

 

אם תהיתם לרגע מה קורה במקרה בו המועמד שלח את קורות החיים שלו או הציע מועמדותו בכל דרך אחרת, אך לא עבר ראיון או מבחן קבלה? ובכן, במקרה כזה לא חלה חובה על המעסיק להודיע בכתב אודות הליך המיון, לפחות לא חוקית. אך זכרו כי לעתים מספיקה גם "הודעת תודה" על קבלת קורות החיים, השורה המיוחדת הזו תשאיר אצל המועמד הפוטנציאלי רושם שאצלנו – הוא חייב לעבוד.

*המאמר נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים

 

ייעוץ עסקי לחברות MVP

אם. וי .פי בי הינו משרד לייעוץ עסקים מהמובילים בארץ בניהולם של סבינה בירן וג'קי אהרן.

לוקחים את העסק שלך
צעד אחד קדימה!

השירותים שלנו
מידע נוסף בנושא