ייעוץ עסקי לחברות MVP

הערכות שווי

פייסבוק שווה יותר מעשרה מיליארד דולר, אלפאבית שווה 150 ביליון דולר ופייזר כמעט 200 ביליון.  הערכות שווי מקיפות אותנו מכל כיוון ועוזרות לנו כצרכנים למצב כל חברה מבחינה תודעתית. אבל מדוע מדובר ברכיב כה מהותי לכל פעולה שאותה החברה עשויה לבצע? כיצד באמת נקבעת הערכת השווי? הנה כמה נקודות חשובות על המספר שאף חברה לא תעז לפעול בלעדיו:

הערכת שווי מהי?

הערכת שווי היא הפעולה שקובעת את שוויו המסוים של עסק, זכות בעלות בעסק, נכס או נייר ערך. בעולם התאגידים הערכת השווי נקשרת לצעדים ותהליכים משמעותיים בחיי התאגיד והיא תוכל להכריע את הכף לגבי השקעה או עסקה מסוימת, מיזוג, רכישה, פעולות מיסוי, קביעת סעדים ועוד.

אפשר לומר שכולנו כאנשים פרטיים מעוניינים לדעת כמה שווים אלמנטים שונים בחיינו, כדי שנוכל לקבל עבורם החלטה מתאימה. אנו נוהגים להעריך שווי באופן יומיומי כשמדובר ברכוש ונכסי הון אישיים כמו דירת מגורים או רכבים, בודקים כמה שווה מוצר מסוים על המדף ומחליטים בסופו של דבר כיצד לפעול בעקבות אותו המחיר.

 

בעולם החברות

אלא שבעולם החברות, "מדבקת המחיר" שמוצמדת לכל חברה נקבעת על סמך מאפיינים מורכבים בהרבה: מניות, אופציות, ניירות ערך, סימן מסחרי או מותג, איגרות חוב (התחייבויות), פטנטים ועוד שלל פרמטרים שהם למעשה אינם מדע מדויק, אלא "פירורי הלחם" שמאפשרים למצוא את השווי הכלכלי של הונה של אותה החברה בהתבסס על פעילותה, נכסיה והתחייבויותיה.

 

חשיבותן של הערכות שווי חברות

הערכות שווי חברות מבוצעות לטובת שיקולים שנוגעים לפעולות או הזדמנויות כמו יציאה למכירת פעילות עסקית או צירוף של משקיע חדש, גיוס משקיעים או גיוס הון, פתרון סכסוכים או פירוק עקב צו משפטי, הערכה של ייצור מחדש, דיווח חשבונאי, בדיקת אפשרות למיזוג חברות, תשקיפים המיועדים לבורסה לניירות ערך או הקצאת מניות ועוד.

 

כללים המכילים מאזנים ותזרים מזומנים מתקופות קודמות

הערכת שווי נערכת על סמך כללים המכילים מאזנים ותזרים מזומנים מתקופות קודמות והיא מבוצעת על ידי יועץ כלכלי או פיננסי שעורך סקירה וניתוח של דוחות כספיים, סוג העסקים שהחברה מבצעת והשימוש בגישות שונות על מנת לקבל את התוצאה האמינה והמדויקת ביותר.

 

הדרישות ממעריך השווי

מעריך שווי שנדרש לספק הערכה לחברה, תאגיד או עסק מסוים, מחויב לאסוף תחילה את כל האינפורמציה הפיננסית שקיימת לאותו העסק ולנתח אותה. הערכה זו תלמד לגבי כל המחויבויות הכספיות של העסק כעת ובעתיד, על כמה עומד שווי הנכסים של הארגון, המלאי והציוד שקיים בו ולעתים עשויה להדגים (כאשר מתקבלים ערכים שליליים) מצב של חדלות פירעון.

 

האם מדובר בטענה ריאלית

ניקח לדוגמה מוכר שמאמין שהעסק האישי שלו מכיל פוטנציאל הרבה יותר גבוה מזה של מתחריו ולכן הוא מעוניין לדרוש מחיר גבוה יותר. מעריך השווי הוא זה שיבדוק האם מדובר בטענה ריאלית והאם אפשר לשפר את כל התוצאות העסקיות.

הערכות שווי
הערכות שווי

ניסיון – בקיאות – מיומנות

ככל שמעריך השווי הוא גורם יותר מנוסה, בקיא ומיומן, כך הוא יוכל לספק התאמה גדולה יותר בין המוכר והקונים שלו ולאפשר לאותו המוכר לדרוש מחיר יותר גבוה, מבלי לאבד מגובה התוצאות העסקיות שכבר קיימות לו, או לפגוע באלו שיתקיימו לו בעתיד.

 

גישות להערכת שווי

מבין שלל תיאוריות כלכליות ושיטות לביצוע הערכת שווי, קיימות ארבע גישות מקובלות ונפוצות. השיטה השכיחה מבין הארבע נקראת DCF ובמסגרתה מחושב השווי התפעולי של החברה (EV) על ידי היוון עתידי של תזרים המזומנים: הפחתת כל ההוצאות או ההתחייבויות הכלכליות בסכום נטו (D) מסך השווי התפעולי, פלוס כל הנכסים האחרים בסכום נטו (OA) בהנחה וקיימים.

במילים אחרות, מכניסים לכדי נוסחה את הרווחים שמתקבלים מהפעילות של החברה המחזיקה בנכסים שונים ומפחיתים מהם את ההוצאות וההתחייבויות כדי לקבל מספר ריאלי. התוצאה המתקבלת בחישוב זה היא למעשה שווי החברה מבחינה הונית והיא זו שמותאמת כיום להוראות תקן החשבונאות הבינלאומי ופסיקת בית המשפט העליון ומתפרסמת לציבור. גישת DCF היא גם הגישה המקובלת ברשות לניירות ערך.

 

גישת DCF דורשת אינפורמציה רחבה

צריך להבהיר שגישת DCF דורשת אינפורמציה רחבה ומקיפה בנוגע לכל פעילותה של החברה בכל תחום, מעמדה בשוק, תכניות הפעולה שלה ותקציבי ההשקעות. אם נתונים אלו לא קיימים, יהיה צורך לשקול שיטה אחרת להערכת שווי ובהתאם לנתונים הקיימים. במצב כזה נדרשת גם הגדרה של חברות השוואה – חברות אשר מאפייני הפעילות העסקית שלהן דומים ומהן אפשר לגזור את כל הנתונים החסרים בנוגע לחברה שאת שוויה נרצה להעריך.

 

ניתוח פעילות ומדדי סיכון

אם גישת DCF מהוונת את תזרים המזומנים לעתיד על סמך ניתוח פעילות ומדדי סיכון, הערכת שווי נכסי/ מאזני היא דרך פשוטה יותר, שתתאים בעיקר להערכת נכסים כמו נדל"ן, משום שהיא מחסירה מהנכסים הקיימים את ההתחייבויות ולא מתייחסת להשקעות או הרווחים הצפויים בעתיד.

 

גישה שלישית להערכות השווי

גישה שלישית להערכות השווי מבוצעת בגישה הנקראת גישת המכפיל. גישה זו מנסה לענות על שאלת הרווח העתידי בהסתמך על נתונים נוכחיים כמו השקעה, מימון או תמחור ותוך כמה זמן יהיה אפשר לראות לא רק עמידה בהתחייבויות, אלא גם רווח ממשי.

 

שיטות נוספות

ישנן שיטות נוספות שבהן אפשר לבצע הערכת שווי, חלקן מורכבות וממושכות יותר מאחרות ודורשות חישובים, נתונים ונוסחאות חשבונאות. אחרות יהיו פשוטות יותר ובהן יהיו מעורבים נתונים בנוגע לענף והשוק שבמסגרתו פועלת החברה. כל אחת מהשיטות תיבחר על סמך אופי הפעילות של החברה עצמה, הוותק שלה, הסטטוס שלה מבחינת התפתחות עסקית ופרק הזמן והמשאבים שאפשר להשתמש בהם כדי לבצע כראוי את הערכת השווי.

 

בחלק מהמצבים

בחלק מהמצבים יהיה כדאי אפילו להעריך את שווי החברה בכמה דרכים שונות במקביל ואז לבדוק מהו הטווח שהתקבל על סמך התוצאות מכל שיטה. האידיאל הוא כמובן ליצור תוצאה זהה לכל שיטת בדיקה, אבל לאור השוני בגישות של הערכות השווי, זה טבעי לחלוטין שהתוצאות שיתקבלו יהיו שונות לגמרי. ולכן במצב כזה נערכת סדרת בדיקות שתלמד לגבי טווח הערכת השווי כפעולה מסכמת.

 

הגורם החיוני ביותר להערכות שווי

אם יש גורם שבלעדיו לא ניתן בשום דרך לבצע הערכת שווי תקינה, הרי שמדובר באיכותו של המידע הקיים לגבי החברה, אופי פעילותה ורווחיה ביחס לענף שבה היא פועלת. לאור אלו, חשוב שהגורם שמבצע את הערכת השווי יקדיש זמן רב להבנת מכלול הפעילות העסקית של אותה חברה ולא יביט רק על מסמכים ונתונים יבשים, אלא יצא לשטח, ישוחח עם בכירים ומנהלים בארגון ובמידת הצורך גם ייעזר במומחים חיצוניים נוספים.

 

הערכת שווי כשמה כן היא

כמובן שהערכת שווי כשמה כן היא – הערכה ולא בהכרח מצג מדויק "על השקל". יחד עם זאת, הערכה מדויקת ככל האפשר שנקבעה על סמך מתודולוגיה, פרקטיקה מעודכנת ושכלם החריף של מומחים לייעוץ עסקי וכלכלי תניב נתונים שיסייעו לחברה לקדם טוב יותר את מטרותיה ולקצור הצלחה ורווחים.

 

לסיכום

אם דרושה לכם הערכת שווי לטובת ביצוע מהלכים ארגוניים ופיננסיים, נשמח לעמוד לרשותכם. צוות MVP צבר ניסיון עשיר, מקצועי ועדכני בתחום הערכת שווי חברות וזמין לרשותכם כחלק מתהליך הליווי העסקי שאנו מעניקים.

במסגרת שירותי הייעוץ והליווי תוכלו לתכנן ולקדם תוכניות עסקיות, מהלכים אסטרטגיים ושיווקיים, שימוש בכלי ניהול, מהלכים לגיוס הון או קבלת הלוואות, ניהול כספים יעיל ועוד. פנו אלינו כעת ונשמח להיפגש איתכם. 

ייעוץ עסקי לחברות MVP

אם. וי .פי בי הינו משרד לייעוץ עסקים מהמובילים בארץ בניהולם של סבינה בירן וג'קי אהרן.

לוקחים את העסק שלך
צעד אחד קדימה!

השירותים שלנו
מידע נוסף בנושא