דוח אבחון בפורמט "אנליזת שטח" – field Audit

חברת MVP  עוסקת בתחום הייעוץ הכלכלי ומתמחה בחברות בסדר גודל בינוני. החברה הוקמה בשנת 2006 ומאז ביצעה עשרות תהליכי השבחה/ הבראה והצמחה של חברות. לאחרונה פורסמה הוראת בנק ישראל המחייבת חוות דעת מח' אנליזה, בקבלת החלטות אשראי בהיקף של 25 מיליון ₪ ומעלה.

אנו מתכבדים להציג בפניכם מוצר המהווה כלי עזר בקבלת החלטות אשראי לגבי חברות.

מתי רצוי לבצע "אנליזת שטח"?

  • כחלק מקבלת החלטות על הגדלת/ חידוש אשראי.

  • כחלק מקבלת החלטות לגבי המשך מתן אשראי או צורך בהקטנתו.

  • להתייחס לאלמנטים העסקיים בעסק תוך כדי התייחסות להון האנושי, מערכת הכספים והדיווח בנוסף להתייחסות לסעיפים בעייתיים המתבססים על אומדנים והצהרות בעלי העסק כגון מלאי, חייבים והפרשות חשבונאיות למיניהן.

מה כוללת "אנליזת השטח"?

דוח אבחון מפורט על מצב החברה ברמה העסקית, אסטרטגית, פיננסית ותפעולית. הדוח בוחן את תמונת המצב של החברה – פוטנציאל השוק והענף, מיצוב החברה בתוכו ויתרונותיה התחרותיים. סורק את כלל פעילויות החברה ברמה התפעולית וממפה את כל הסיכונים בה.

אולי יעניין אותך גם:

ייעוץ עסקי

ייעוץ כלכלי

אם. וי .פי בי הינו משרד לייעוץ עסקים מהמובילים בארץ בניהולם של סבינה בירן וג'קי אהרן.

לוקחים את העסק שלך
צעד אחד קדימה!

השירותים שלנו