מאמרים נבחרים
מאמרים אחרונים
ארכיון
חיפוש ע"י תגיות
No tags yet.

ראיינת מועמד פוטנציאלי? יש לך אחריות כמעסיק!

כבעלי עסק, לא פעם אנו נדרשים לראיין מועמדים פוטנציאליים למשרות שונות ומגוונות. כשהריאיון צולח ולשני הצדדים ברור כי המועמד התקבל, הרי שתוך מספר ימים מקבל המועמד הזמנה לראיון נוסף, או אפילו תשובה חיובית והזמנה לחתימה על הסכם העסקה.

אבל מה קורה כשזה לא המצב? כשהמועמד הפוטנציאלי שעומד מולכם אינו מתאים לתפקיד אותו אתם מעוניינים לאייש, וכי ככל הנראה אותו מועמד לא יוזמן על ידכם לראיון נוסף או שלא תהיה התקדמות משמעותית, אם בכלל, לאחר הריאיון?


ובכן, החל מיום 30.1.2015 חלה חובה על כל מעסיק (בכפוף לתנאים בחוק) למסור למועמד, אשר השתתף בהליכי מיון לעבודה, הודעה בכתב אודות התקדמות בהליכי המיון או אי קבלת המועמד הפוטנציאלי. כלומר, שהנך, כבעל עסק מחויב לעדכן את המועמד שרואיין או נבחן במשרדך, תוך 14 ימים מהיום שבו המשרה אוישה על ידי מועמד אחר.

חוק הודעה חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 6), התשע"ה-2014

מגדיר במדויק את התנאים להחלת החוק כך שנכון להיום על המעסיק להעסיק יותר מ-25 עובדים על המועמד לעבור ראיון או בחינת מיון. כמו כן, מדובר במשרה שעולה על שלושים ימים וכי אין מדובר במשרה מענף ההסעדה. ולכן, לדוגמה, אם פרסמתם משרה שאותה אתם מעוניינים לאייש בחברתכם, אך משך העבודה לא תעלה על שלושים ימים – הרי שאתה כמעסיק, לא מחויב, על פי חוק, להודיע בכתב לאותו מועמד אודות תוצאות הליך המיון לעבודה.

אולם, אין הדבר רלוונטי רק לעובד שלא התקבל לעבודה. יודגש, כי הודעה בכתב, בכל הנוגע להתקדמות בהליכי המיון אודות המועמד, תימסר גם היא בכתב, אחת לחודשיים לפחות מיום תחילת השתתפות המועמד הפוטנציאלי באותם הליכי מיון (ריאיון או בחינה).

ההודעה בכתב יכולה, כמובן, להימסר באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים כגון פקס, מסרון, אי-מייל וכדומה ועליה להכיל את הפרטים הבאים;

  • שם המעסיק ושם המועמד לעבודה

  • מועד תחילת הליכי המיון לעבודה וזהות הגורם שערך את הריאיון, אם אינו המעסיק

  • התפקיד או המשרה שעבורה נערך הריאיון

  • שמו של השולח מטעם המעסיק ותפקידו

אם תהיתם לרגע מה קורה במקרה בו המועמד שלח את קורות החיים שלו או הציע מועמדותו בכל דרך אחרת, אך לא עבר ראיון או מבחן קבלה? ובכן, במקרה כזה לא חלה חובה על המעסיק להודיע בכתב אודות הליך המיון, לפחות לא חוקית. אך זכרו כי לעתים מספיקה גם "הודעת תודה" על קבלת קורות החיים, השורה המיוחדת הזו תשאיר אצל המועמד הפוטנציאלי רושם שאצלנו – הוא חייב לעבוד.*המאמר נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים


#ייעוץעסקי #עסקקטן #גיוסעובדים #ראיוןעבודה #יעוץעסקי #ליוויעסקי #תנאיהעסקה #חוקהודעהלעובד #העסקה #הסכםהעסקה #חוזההעסקה #מעסיק #הודעהלעובד

  • Facebook Clean
אודותנו

אם. וי .פי בי הינו משרד לייעוץ עסקי מהמובילים בארץ בניהולם של סבינה בירן וג'קי אהרן.

משרדנו מתמחה במתן שירותי ייעוץ וליווי עסקי, תכניות עסקיות, ניהול כספים, ייעץ אסטרטגי ושיווקי, ייעוץ ניהולי והקניית נורמות וכלי ניהול מתקדמים ׁׁׁ(KPI) ובסיוע בגיוס הון ובקבלת הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל (SME) מקרנות שונות כולל הלוואה בערבות מדינה. 

 

קיראו עלינו מן העתונות

יצירת קשר

משרד: 072-2204220 | פקס: 072-2204228 דוא"ל: info@mvp-business.com

קישורים מומלצים באתר

 כל הזכויות שמורות לאם וי פי ביזנס - ייעוץ עסקי © 2008-2011