חדשות ומאמרים

כושר שרידותם של עסקים רבים תלוי ועומד ביכולת שלהם להגדיל את ההכנסות. גם אם לא מדובר בסוגיה של שרידות, העסקים הללו יכולים לעתים להגדיל בקלות את סך הפדי...

 

יש לכם מוצר טוב בידיים וחזון ברור, עובדים טובים וגם תמחור מוצלח, אבל משהו פשוט לא מתחבר? באווירה היום-יומית נראה כי העסק מתקדם בכיוון הנכון, אבל בסוף...

כבעלי עסק, יתכן ולא פעם התחבטתם בשאלת משיכת השכר שלכם ותהיתם מהו סכום הכסף הראוי אותו תמשכו בסוף החודש או האם עדיף בכלל למשוך דיבדנד. לשאלה זו מספר רב...

הערכת שווי מתבצעת לא רק על ידי שיטת היוון תזרים מזומנים אלא גם על ידי שיטות אחרות כמו שיטת המכפיל ושיטת השווי הנכסי,  לכל שיטה כמו לכל דבר אחר בחיים י...

<